BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Wednesday, October 7, 2009

Interaksi Minggu Sepuluh

PENILAIAN AKTIVITI BAHASA

Menilai dengan menggunakan instrumen :

1. Forum

• satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu tajuk, di mana ia dijalankan secara formal.

• teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai, pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional.

• tajuk forum haruslah dipilih dengan mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar.

• soalan daripada penonton boleh diajukan kepada para panel untuk mendapatkan ulasan selanjutnya.


2. Debat

• pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.

• terdapat dua pihak yang akan mengutarakan pendapat masing-masing sama ada pihak pertama terdiri daripada penyokong tajuk dan pihak kedua membangkang tajuk itu.

• huraian yang dilontarkan mestilah berpandukan kepada fakta.

• setiap pihak haruslah yakin dan menegakkan fakta yang diutarakan.

• pihak pemnbangkang boleh mengangkat tangan dan meminta izin laluan untuk memperbetulkan fakta pihak pencadang dan sebaliknya.

• sesi pengulasan akan dibuat daripada setiap ahli setelah selesai.

• masa yang diberikan untuk sesi berdebat akan ditetapkan.


3. Pidato

• huraian isi-isi yang melibatkan fakta atau prinsip-prinsip berdasarkan tajuk yang diberikan.

• interaksi satu hala di mana pemidato membentangkan hujah-hujahnya di depan penonton.

• pidato bukan membaca tetapi menerangkan, memberi interpretasi dan menghuraikan idea-idea untuk menguatkan fakta yang diketengahkan.

• hal ini membolehkan penyampaian isi pidato lebih kukuh kerana adanya fakta beserta contoh yang diberikan.


Pantun

• satu bentuk puisi lisan yasng bersifat peribumi.

• rangkap-rangkap pantun yang mudah, ringkas dalam bentuk kias ibarat, usik mengusik, uji menguji di kalangan masyarakat.

• seperti perumpamaan, bidalan, dan rumus-rumus bahasa tersirat.

• terdapat pantun 2 baris, 4 baris dan 8 baris.

ciri-ciri pantun:

• bentuk yang unik iaitu sifatnya yang profan.
• bahasa bebas dari pantang larang.
• mudah dicipta dan lebih akrab dengan masyarakat bawahan.
• unsur-unsur persekitaran menjadi ilham.


Sajak

• satu bentuk puisi lisan moden yang lebih bebas bentuknya dari puisi tradisional seperti pantun dan syair.

• rangkap dan temanya tidak terhad dan bebas.

• baris dan rentak dalam sajak tidak terhad.

• pengarang bebas pilih baris dan rentak untuk hasilkan sajak.

• penggunaan kata dna ungkapan saling berkait dan terjalin erat berdasarkan makna dan irama.


Ceramah

• pengucapan tentang bidang tertentu disampaikan oleh orang yang pakar.

• penerangan dan penjelasan tentang perkara yang menjadi perbincangan umum, topik disampaikan penceramah kepada penonton.

• biasanya diadakan di majlis atau perhimpunan.

jenis-jenis ceramah :
1. ceramah agama
2. ceramah pendidikan
3. ceramah kesihatan
4. ceramah kesedaran dan sebagainya


Syarahan

• syarahan mempunyai kata aluan,pendahuluan, kata penghadapan, isi dan penutup.

• penerangan dan penjelasan tentang tajuk syarahan perlu disampaikan secara teratur, mantap dan berkesan.

• isi syarahan perlu berdasarkan fakta yang tepat dan contoh-contoh yang relevan. isi utama perlu disokong oleh isi sampingan.

• sebagai langkah awal, sediakan satu rangka penulisan untuk dijadikan panduan semasa aktiviti syarahan.

Sunday, September 13, 2009

Interaksi Minggu Sembilan

PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA


PENILAIAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Pengenalan:

Kemahiran lisan melibatkan dua kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar dan
kemahiran bertutur.


(Kemahiran mendengar):

-Kemahiran paling asas
-Berlaku pada peringkat penerimaan
-Murid yg telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur, memahami, dan mentafsir apa
yg didengar.

(Kemahiran bertutur):

-Melafazkan bunyi2 bahasa drpd alat2 artikulasi
-Peringkat penglahiran
-Perlu ditiru & diajuk
-Model bahasa lemah hasil ajukan yg lemah, tp model bahasa baik tidak semestinya menjamin ajukan yg baik.

KEMAHIRAN LISAN (KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR):

Tujuan Kemahiran Lisan:

-Menyebut perkataan / ayat dgn betul
-Melatih murid mendengar & memahami pertuturan org lain.
-Untuk berinteraksi dgn org lain (menyampaikan perasaan, kehendak, dll).
-Melatih murid agar berkeyakinan & percaya kpd diri (berani bercakap, menyatakan
perasaan dan kehendak)
-Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yg tersusun, perkataan yg sesuai, &
perbendaharaan kata yg luas.

Kemahiran yang boleh diperolehi murid:

-Bertutur dgn tenang menggunakan gaya yg betul
-Bertutur dgn nada, intonasi, & sebutan yg betul.
-Mendengar dgn baik, memahami perkara yg didengar & menghormati pertuturan org lain.
-Bercerita & membuat laporan menggunakan bahasa yg menarik & betul.
-Berkebolehan memberi arahan dgn berkesan.
-Mengunakan bahasa yg baik mengikut situasi.

Penilaian Kemahiran Lisan Yang Dibuat:

-bacaan kuat
-syarahan
-perbahasan
-bercerita
-perbincangan
-hafazan
-temu bual
-soal jawab
-nyanyian
-deklamasi sajak
-mendengar dan memberi respon secara lisan

Penilaian Lisan membolehkan guru:

-mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur
secara gramatis.
-mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.
-mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.
-mengesan kelancaran dalam sebutan.
-mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.
-Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang
memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.

Contoh : PLBS

-Menyediakan Instrumen soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.
-aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.
-pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk
merangsang murid berfikir.
-aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.

Konsep kemahiran mendengar:

-Gabungan segala yg didengar, difahami dan diingat.
-Pendengaran berlaku melalui latihan khas yg dilakukan secara berperingkat-peringkat.
-Individu lebih byk belajar drpd pengalaman drpd kecerdasan otak.
-Harus berlaku menlalui pemikiran, bukan perasaan.
-Aspek fizikal, psikologi, neurologi mempengaruhi proses mendengar.
-Pendengaran utk hiburan (tinfak balas positif)

Peringkat Kemahiran mendengar:

1. mendengar deretan bunyi
2. Memahami bunyi-bunyi yg didengar
3. Menilai bunyi-bunyi yg didengar
4. Bertindak terhadap bunyi


Jenis-jenis mendengar:

1. Mendengar pasif:
-Tidak berupaya memahami keseluruhan perkataan yg diujuarkan
-Faktor bahan tidak menarik, tidak bermakna, persekitaran.

2. Mendengar secara bertelau-telau:
-Berlaku pd pelajar bahasa ke-2
-Lemah dlm bahasa yg dipelajari & tidak didedahkan kpd suasana bahasa tersebut.

3. Mendengar tanpa tindak balas:
-Mendengar tp tidak bertindak balas
-Tidak beremosi dan tidak memahami

4. Mendengar secara menebuk-nebuk:
-Berlaku pd pelajar bahasa ibunda
-Pasti & yakin telah menguasai bahasa tersebut ttpi sebenarnya tidak

5. Mendengar secara beremosi:
-Mendengar & mampu meransang emosi
-Merasa sesuatu dan bertindak balas

6. Mendengar secara berhati-hati:
-Mendengar teliti (kata demi kata, ayat demi ayat)
-Memahami ujaran dgn tepat

7. Mendengar secara kritikal:
-Mampu membezakan yg benar & palsu (berfikir kritis dan analitis)
-PnP KBKK

8. Mendengar secara pengamatan:
-Murid sudah mampu berfikir kritikal
-Mendengar berdasarkan pengalaman (membuatkan apa yg didengar lebih bermakna)

9. Mendengar secara kreatif:
-Mengulas, mengritik, menilai
-Mencapai penguasaan bahasa yg baik

Peringkat kemahiran mendengar beserta contoh:

1. Peringkat awal:
-Melakukan sesuatu yg disuruh
-Bertindak terhadap soalan-soalan mudah
-Mengecam, mengajuk & memilih bunyi

2. Peringkat pertengahan:
-Mengecam dan mengingat fakta (tepat dan terperinci)
-Mengesan urutan
-Mengenal sebab dan akibat

3. Peringkat maju:
-Mengenal isi-isi penting
-Mengenal peranan dan perhubungan org yg bercakap
-Mentafsir maksud
-Memberitahu tekanan dan intonasi

Konsep bertutur:

-Gabungan bunyi-bunyi bahasa
-Berlaku pd peringkat penglahiran (setelah penutur belajar drpd pengalaman
berbanding kecerdasan otak)
-Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran, jantina, dll mempengaruhi pertuturan
-Pertuturan dikuasai dgn menumpukan aspek fonologi, struktur, intonasi, dan
penguasaan sistem bunyi.

Aspek-aspek pertuturan:

a)Sebutan
murid-murid telah diajar dan dilatih mengenal huruf dan bunyi setiap huruf, suku kata, perkataan, rangkai kata dan ayat
Semua ini bertujuan untuk melatih murid-murid supaya dapat menyebut sesuatu dengan tepat dan seperti yang sepatutnya mengikut bunyi, ejaan dan makna.

b)Tekanan
Satu cara menyebut perkataan, frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu.
Biasanya dilakukan pada suku kata.
Bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan itu.
Lambangnya ialah /?/.
Dalam BM, tekanan tidak membezakan makna dan digunakan untuk menyedapkan ayat sahaja seperti dalam sajak.

c) Panjang-pendek (Mora)(Harakat)
Kadar sesuatu bunyi itu diucapkan
Lambangnya ialah [:] , [::] adalah 2 mora , [.] adalah setengah mora.

d) Kefasihan
boleh bercakap dan membunyikan kata dalam bentuk yang kemas, teratur, lancar, tepat dan jelas.

e) Laras bahasa
kemampuan mengguankan bahasa dalam pelbagai konteks, suasana, atau situasi yang sesuai
melatih pelajar menggunakan bahasamengikut larasnya.
Bertujuan untuk berkomunikasi.

f) Tatabahasa
merupakan satu sistem pertuturan atau undang-undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat-ayat.
Tatabahasa terdiri daripada fonologi, morfologi, dan sintaksis
fonologi, murid harus boleh membunyikan kata dan menyebut dengan tepat.
morfologi, mereka harus memilih, membina, dan menggunakan perkataan dengan tepat dan betul.
sintaksis, murid harus boleh membina ayat-ayat dengan menggunakan tatabahasa yang betul, jekas dan kemas.
Penggunaan intonasi, tekanan, jeda, gaya, dan sebagainya haris sesuai dengan bahasa yang dituturkan.

g) Jeda
jeda = persendian
digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistic seperti perkataan, rangkai kata atau ayat.
Dalam sesuatu ayat yang digunakan, jeda digunakan sebagai hentian sebentar.
lambang /#/ (apabila digunakan ia boleh membawa makna yang berbeza)
/+/ = lambang pemisah antara suku kata atau perkataan.

h) Intonasi
merupakan bunyi yang menaik atau menurun.
juga disebut sebagai nada suara
intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan.
intonasi boleh menaik, menurun, mendatar, meninggi, dan sebagainya.

I)Nada
nada ialah keadaan bunyi yang menrik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata dilafazkan.
nada tidak bersifak fonemik.

j) kelancaran
bermaksud boleh bertutur atau bercakap dengan baik dan kemas.
murid boleh mengeluarkan idea, pendapat, dan pandangan dengan baik dan menuturkannya dengan baik dan dalam bahasa yang kemas, licin, dan teratur.

Gaya bahasa berdasarkan nada:

Gaya yg sederhana
-Memberi arahan, perintah, pelajaran, bahan kuliah, dll.
-Bertujuan utk menyampaikan maklumat, bahasa utk menyentuh perasaan atau menghasilkan suasana tertentu.

Gaya bahasa mulia & bertenaga
-Bertujuan utk menggerakkan pendengar / pembaca utk bertindak
-Menekankan aspek tenaga yg ada pd bahasa melului pilihan atau susunan kata tertentu.

Gaya menengah
-Bertujuan utk menghasailkan suasana yg tenang dan damai.
-Nada bersifat lemah lembut, penuh kasih sayang, dan mengandungi sifat lucu.
-Cth situasi pesta dan rekreasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertuturan:

- Kecerdasan – kemampuan menghasilkan bahasa
- Kesihatan – kanak-kanak sakit (penguasaan bahasa terganggu)
- Fizikal – alat artikulasi
- Alam sekeliling – sosioekonomi dan perhubungan keluarga
- Jantina – perempuan cepat, lelaki lambat
- Dwibahasa – ekabahasa lebih cepat
- Umur – kelembutan & kebolehan menghasilkan bunyi mengikut umut. Kematangan
alat artikulasi.


PENILAIAN KEMAHIRAN MANULIS

Konsep :
menyemak dan memeriksaPenilaian secara penulisan melibatkan aktiviti
tugasan dan hasil penulisan murid seperti:
Karangan
Laporan projek/kerja kursus/folio
Latihan dan ujian bertulis
Huraian atau tafsiran peta, jadual, graf atau carta.

Instrumen Penilaian Penulisan:
Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut :


Kemahiran menulis:

-Menyusun idea
-Penggunaan tanda baca
-Perbendaharaan kata
-Mengaplikasi
-Mentafsir
-Menilai

Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih, perkara berikut perlu diambil kira :

- Soalan menepati kemahiran yang hendak diuj
- Bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami
- Bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan.
- Aras kesukaran soalan dipelbagaikan
- Skema pemarkahan disediakan

Bentuk Item Soalan:
- Bentuk Item Objektif
- Bentuk Item Subjektif

Tujuan:
• Mengesan serta merta
• Mengesan kemajuan
• Mengesan pencapaian


PENILAIAN KEMAHIRAN MEMBACA


•Pelbagai teknik boleh digunakan oleh pelajar untuk memudahkan pemahaman pembacaan bahan antaranya :

Contoh teknik:

SQ3R,1H+5W, SKIMMING SCANNING,KWLH dll.

Konsep membaca:

Satu proses di mana seseorang melihat dan memahami apa yang ditulis’ (WILLIAMS 1984).
Membaca ialah satu proses di mana seseorang mendapat maklumat dari bahan yang dibaca. Ia adalah kebolehan memahami simbol-simbol atau tulisan yang dilihat.

Tujuan:

• Mengetahui isi-isi penting.
• Menentukan apakah fakta, konsep dan contoh penting yang perlu difahami dan
diingati.
• Memastikan pelajar dapat memahami dan seterusnya dapat membuat nota ringkas
supaya mudah diingati dan difahami.

Cara Gaya Pembacaan:

•Membaca mesti dilakukan ditempat yang sesuai dengan kaedah dan gaya pembelajaran anda.
•Persediaan yang cukup.
•Tumpukan perhatian, minat dan fikiran
•Gunakan satu alat/teknik sebagai penunjuk semasa membaca.

Peringkat bacaan:

• Kesediaan membaca
• Prabacaan
• Membaca mekanis
• Membaca mentalis
• Bacaan Intensif
• Bacaan Ekstensif

Aspek berkaitan dnegan kemahiran membaca:

- Kadar kelajuan
- Pergerakan mata
- Mengenal pasti struktur ayat
- Membaca secara kuat
- Membaca secara aktif
- Menunjuk
- Motivasi
- Gerak hati atau jangkaan
- Keadaan fizikal

Peringkat Pemahaman:

- Peringkat Lateral:
Pengetahuan dan pemahaman murid
Mengingat semula isi karangan dan perlu mempunyai kelebihan memahami

- Interpretasi:
Murid mampu mentafsir makna berdasarkan pembacaan ringkas
Menentukan sebab petikan tersebut ditulis
Menggabungkan fakta untuk membuat rumusan

- Inferens:
Murid mampu berfikir sendiri tentang isi petikan
Menentukan sebab dan akibat

Menilai:
-Peringkat analisis dan sintesis
-Membentuk soalan atau mampu memahami soalan peringkat tinggi mengikut Taksonomi Bloom
-Mampu membezakan yang baik dan buruk.
-Mempunyai pendapat tersendiri.

Teknik SQ3R:

Diperkenalkan oleh Robinson (1961).

-Satu kaedah yang memerlukan seseorang mempersoalkan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam sesuatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan.


S – Survey (Kaji)
Mengumpul maklumat yang diperlukan supaya anda boleh fokus kepada apa yang dibaca dan fikirkan apa yang mahu dicapai melalui pembacaan.

Q – Question (Soal)
Menyoal diri sendiri untuk membantu minda anda fokus kepada apa yang sedang anda lakukan.

R – Read (Baca)
Baca untuk mengisi maklumat ke dalam struktur pengetahuan yang telah anda bina melalui langkah S dan Q.

R – Recite (Lafazkan semula)
Melatih minda anda supaya fokus dan belajar sambil membaca.

R – Review (Ulang)
Menyusun maklumat yang anda telah perolehi di dalam minda dan mula proses untuk mengingat.

Kelebihan:

- Dapat melatih diri menjadi seorang yang berkesan dalam melakukan tugas sebagai pelajar.
- Dapat membaca buku dalam masa yang singkat dan ingat serta faham lebih banyak maklumat.
- Lebih fokus terhadap apa yang kita baca

Tuesday, September 8, 2009

Interaksi Minggu Kelapan

KAEDAH PENILAIAN BAHASA


PENILAIAN MELALUI PROJEK

1. Aktiviti b’dasarkan p’guasaan pengetahuan, kebolehan b’fikir &
berketrampilan.
2. Konteks sekolah: AMALI
3. Individu @ kumpulan à tempoh tertentu.
4. Penilaian: Bermula dr tahap persediaan projek à hasil yg disediakan.
5. M’integrasikan pengetahuan dgn aktiviti & Kolaborasi sgt ditekankan

TUJUAN

1. Menggalakkan kerjasama.
2. Berpeluang menunjukkan kreativiti & inovasi.
3. Berpeluang m’gunakan bahan di luar kelas.
4. Memotivasikan pelajar.
5. Semangat kepimpinan dikalangan pelajar.
6. Pelajar b’peluang b’kerja berdasarkan minat/kebolehan/kemampuan.
7. M’beri keyakinan kpd pelajar yg segan silu.


GARIS PANDUAN LAPORAN PROJEK

1. Tunjukkan kerumitan yg selengkapnya bg sesuatu topik.
2. Tentukan kriteria penilaian.
3. Elakkan perkara terlalu abstrak.
4. Gunakan kosa kata yg sesuai bg topik. (Laras bahasa)
5. Gunakan contoh yg sesuai.
6. Hubungkaitkan topik & pengalaman.


LANGKAH MENJALANKAN PROJEK

Langkah 1:
 Penentuan tajuk & skop projek.
Aktiviti:

o Lihat pada modul 2/3, m/s 54.

Langkah 2:
 Penilaian awal projek
Aktiviti:
o Lihat pd modul 2/3, m/s 55.

Langkah 3:
 Perlaksanaan strategi.
Aktiviti:
o Lihat pd modul 2/3, m/s 56.

Langkah 4:
 Pemprosesan maklumat.
Aktiviti:
o Lihat pd modul 2/3, m/s 56.

Langkah 5:
 Penilaian hasil projek.
Aktiviti:
o Lihat pd modul 2/3, m/s 56.

Tuesday, September 1, 2009

Interaksi Minggu Ketujuh

PENILAIAN MELALUI KONTRAK PEMBELAJARAN

PENGENALAN
Dalam usaha menggalakkan pembelajaran kendiri, para pelajar juga patut diberi hak untuk menentukan apa yang hendak dipelajari, bagaimana pembelajaran itu akan dilaksanakan dan dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkannya sendiri, bahkan juga corak penilaian tugasannya itu. Antara kaedah yang paling berkesan untuk tujuan ini ialah penggunaan kontrak pembelajaran.
KONSEP
Kontrak Pembelajaran atau dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya secara individu/kumpulan) berhubung dengan tugasan yang dibuat secara bertulis.
Persetujuan meliputi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan tugasan seperti bentuk akhir tugasan dihasilkan, bagaimana tugasan dihasilkan secara individu atau kumpulan , tempoh menyiapkan tugasan atau tarikh tugasan dihantar kepada guru, kaedah penilaian dibuat secara proses atau hasil akhirnya sahaja, tindakan atau akibat yang akan diterima oleh pihak yang gagal mematuhi kontrak dan kontrak biasanya ditandatangani oleh kedua-dua pihak yang bersetuju dengan syarat-syarat atau kriteria yang disenaraikan.
FUNGSI KONTRAK PEMBELAJARAN
 Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran untuk membolehkan pelajar mengenal pasti dan merekod objektif dan matlamat pembelajaran kendiri dan kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya. Selain itu, kontrak pembelajaran juga dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan objektif tercapai serta bagaimana dan pada tahap mana hasil pembelajaran akan dinilai.
 Di samping itu, kontrak pembelajaran juga dapat memberi peluang kepada pelajar untuk menentukan matlamat pembelajaran masingmasing mengikut minat dan keupayaan sendiri dan membantu mereka untuk membuat refleksi sepanjang proses kerja-kerja dijalankan.

CARA MENGGUNAKAN KONTRAK PEMBELAJARAN

Kontrak pembelajaran digunakan dengan pelbagai cara mengikut tahap penglibatan pelajar dalam menentukan objektif, kaedah dan penilaian tugasan berkenaan.

1.Penilaian objektif tugasan
 Objektif ditentukan oleh guru sementara pelajar menetapkan pelaksanaannya
 Beberapa set objektif disarankan oleh guru, pelajar memilih mana-mana yang\difikirkan sesuai
 Pelajar merangka beberapa objektif, dan kemudian pilih mana-mana paling sesuai dengan persetujuan guru


2.HASIL PEMBELAJARAN
 Pelajar bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran, bentuk tugasannya sama ada dalam bentuk portfolio, laporan kajian, dan rencana
 Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan oleh guru

3.PENILAIAN
 Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.
 Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan
 Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan
 Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaannya

FORMAT / BENTUK KONTRAK
 Kontrak pembelajaran dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. Kontrak boleh dibuat secara formal, dimana prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi. Ia boleh juga dibuat secara tidak formal,tetapi terancang dan jelas.
 Perlu diingat bahawa dalam kontrak pembelajaran, penilaian selalunya berpusatkan pelajar, sementara penggredan perlu dikawal oleh guru. Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai, dan bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan dan persetujui oleh pihak yang terlibatKESIMPULANNYA

 Kontrak Pembelajaran melatih pelajar membuat refleksi dan andaian serta ramalan terhadap proses dan kesan tindakannya dalam merancang tugasan pembelajarannya.
 Pelajar juga dikehendaki memperoleh dan memilih maklumat yang sesuai, disamping memperlihatkan bukti yang kukuh tentang kesahihan maklumat.
 Ini memerlukan pelajar tersebut berfikiran kritis dan kreatif, berinovasi dan sedar tentang hala tujunya dalam pembelajaran tersebut.


PENILAIAN MELALUI SOAL JAWAB

 guru akan dapat menilai murid-muridnya melalui soal jawab yang dijalankan di dalam kelas.
 guru dapat mengetahui kelemhan setiap murid dalam sesuatu topik yang diajarkan.
 guru dapat mencari penyelesaian terhadap kelemahan yang dialami oleh murid.
 jika ada di antara murid yang tidak faham tentang topik yang diajar, proses pembelajaran akan diulang semula. guru akan mengajar murid yang lemah itu dengan menggunakan kaedah yang lebih mudah lagi.
 tujuannya supaya murid itu memahami serta mengikuti segala topik yang sedang diajar itu.

Monday, August 24, 2009

Interaksi Minggu Keenam

KAEDAH PENILAIAN BAHASA

PENGENALAN

- Penilaian amat penting dijalankan di sekolah bagi mengesan kemajuan murid dari semasa ke semasa.

- Penilaian yang dibuat mestilah mengambil kira aspek perbezaan individu dari segi mental, emosi dan juga kecerdasan agar kualiti penilaian yang dilaksanakan dapat ditingkatkan.

- Murid yang mempunyai prestasi cemerlang dapat diberikan latihan susulan bagi memaksimumkan lagi kebolehan yang dia ada manakala bagi murid yang lemah, tindakan pemulihan dapat dilaksanakan bagi membolehkan murid tersebut mampu meningkatkan daya fikir dan bakat seperti rakannya yang lain.

- Kaedah penilaian bahasa dapat dijalankan dengan pelbagai cara seperti penilaian melalui kontrak pembelajaran, penilaian melalui portfolio, penilaian melalui pemerhatian, penilaian melalui soal jawab, penilaian melalui projek dan penilaian melalui kertas kerja.

PENILAIAN MELALUI PORTFOLIO

- Portfolio pada umumnya merupakan folder atau fail atau yang mengandungi bahan-bahan yang dikumpulkan untuk sesuatu tempoh bagi menggambarkan atau menjelaskan atau menerangkan perkembangan kognitif bagi seseorang individu tentang sesuatu tugasan yang pernah diarahkan.

-Portfolio merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan merekodkan bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui.

Ciri-ciri Portfolio

- Portfolio mempunyai beberapa ciri yang membezakannya dengan kaedah penilaian bahasa yang lain.
1. Dokumentasi berstruktur yang memerlukan pelaksanaan, perancangan dan penilaian yang teliti.

2. Proses pembelajarannya dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dari fakta dari peringkat awal hingga akhir.

3. Portfolio juga menggalakkan pembelajaran secara interaktif melalui kerjasama dan bantuan daripada pelbagai pihak.

4. Portfolio mempunyai kandungan yang terdiri daripada maklumat secara urutan dan bersifat reflektif yang dirangsang melalui persoalan.

Jenis Portfolio

Portfolio terdiri daripada tiga jenis iaitu portfolio kerja harian, portfolio hasil terbaik dan portfolio dokumen.
1. Porfolio kerja harian
merupakan bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu yang diberikan. Contohnya, proses pengembangan idea yang dijalankan secara harian untuk menghasilkan sepasang baju kurung yang menggambungkan beberapa jenis jahitan.

2. Portfolio hasil terbaik
merupakan bahan yang dipilih bersumberkan hasil terbaik daripada portfolio kerja harian. Ini bermakna portfolio hasil terbaik bergantung sepenuhnya terhadap dokumen-dokumen yang terdapat dalam portfolio kerja harian. Hal ini mengambarkan bahawa portfolio hasil terbaik berbentuk sumatif.

3. Portfolio dokumen
hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada satu jangka masa tertentu untuk menyempurnakan kerja tugasan.

Penilaian Portfolio
- Penilaian portfolio memberi fokus utama kepada proses dan tidak memberatkan kepada hasil.

- Penilaian berbentuk lebih terbuka dan seimbang turut digunakan supaya murid boleh belajar untuk menilai diri sendiri.

- Tugasan portfolio dapat dipantau melalui peta perkembangan pelajar yang boleh dinilai melalui bukti-bukti lain.

- Bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat.

- proses penilaian perlu dijalankan secara berterusan supaya dapat mencerminkan perkembangan pelajar dari semasa ke semasa mengikut kriteria yang telah dipersetujui bersama.

Kepentingan Portfolio
- Setiap kaedah mempunyai keegunaan tersendiri berbanding kaedah lain. Portfolio juga mempunyai beberapa kepentingan.
1. Membolehkan guru menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot guru untuk membuat penilaian secara holistik dan dapat menggalakkan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan pelajar
2. Portfolio juga penting untuk membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar dengan menggunakan peta perkembangan dan turut mempelbagaikan bukti penilaian seperti rekod pemerhatian dan penilaian, nota anekdot, rekod pelaksanaan tugaan dan kadar pencapaian hasil kerja pelajar.
3.Penilaian melalui portfolio membolehkan penilaian dalam bidang afektif tentang usaha dan aplikasi dapatan melalui pemerhatian tingkahlaku, pengelibatan dalam kelas, inisiatif, kerjasama, ketabahan dan komitmen sewaktu membina portfolio.
Perancangan Portfolio.

- Sebelum membuat portfolioGuru mesti menentukan tujuan pembinaan, ciri-ciri portfolio dan jenis portfolio yang dikehendaki. Hal ini memudahkan guru untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan sah
- Guru mesti mengenalpasti isi kandungan portfolio seperti berapa banyak bukti yang diperlukan untuk dijadikan bahan bagi mengesahkan maklumat mengenai pencapaian pembelajaran pelajar.
- Guru memilih satu langkah atau sistem mengenai pengedalian isi kandungan portfolio tersebut .
- langkah yang terakhir sekali, ialah menentukan penilaian portfolio dari segi kaedah penilaian samada secara keseluruhan, kumpulan, individu, termasuklah kriteria yang dipakai untuk menilai portfolio.


Cara Membina Portfolio
Terdapat tiga peringkat semasa membina portfolio.
1. Peringkat pertama ialah kita perlu menghuraikan terlebih dahulu tujuan portfolio. Antara perkara yang perlu dihuraikan ialah instrumen portfolio dan menyemak huraian tujuan dan diselaraskan dengan objektif kurikulum serta peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.
2. peringkat yang kedua pula, ialah menentukan isi portfolio. Dalam peringkat ini, aktiviti dan jenis pembelajaran perlu dihuraikan agar murid-murid memahami apa yang perlu dilakukan oleh mereka. Selain itu, penyemakan terhadap bukti atau sumber pembelajaran dengan menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran perlu dilaksanakan bagi memastikan maklumat tersebut benar-benar sah. Guru juga mesti memastikan bahawa kriteria yang dibina atau dijadikan sebagai syarat portfolio tidak memihak kepada sesuatu jantina atau kumpulan. Seterusnya, penyemakan terhadap huraian fokus dan kriteria penilaian mengikut tujuan portfolio, peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang juga dilaksanakan.
3. Langkah yang terakhir ialah menentukan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar. Hal ini meliputi menghuraikan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar serta menyemak huraian keadah membuat anggaran dan laporan mengikut tujuan dan kumpulan sasaran.

Jika sekiranya, semua langkah ini dilaksanakan secara terperinci dan berkesan maka portfolio ini dapat dijadikan sebagai instrument penilaian yang paling baik dan berkesan untuk mengesan perkembangan dan tahap pencapaian muridMENGUMPUL MAKLUMAT
Mengumpul maklumat merupakan tugas pelajar untuk memenuhi kriteria tugasan portfolio yang telah diberi kepada mereka. Terdapat pelbagai cara pelajar untuk mengumpul maklumat. Antaranya ialah melalui temu bual, lawatan dan penyelidikan serta rujukan daripada pelbagai bahan cetak dan teknologi maklumat. Kesemua maklumat yang dikumpul mestilah mempunyai bahan bukti yang mengatakan bahawa maklumat tersebut daripada bahan atau pihak yang boleh dipercayai. Bahan bukti tersebut boleh berbentuk tulisan atau dokumentasi gambar.
Selepas itu, kesemua maklumat ini akan dipendahkan ke dalam komputer bagi tujuan dokumentasi atau untuk kandungan fail.

MEREKOD PENILAIAN PORTFOLIO

Terdapat dua cara merekod penilaian portfolio iaitu :
1. menggunakan skala berkadar
2. menggunakan kaedah senarai semak.


PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN
Pengenalan
 Penilaian melalui pemerhatian merupakan salah satu lagi kaedah penilaian yang boleh dilakukan untuk mendapat maklum balas terhadap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian ini meliputi aspek kognitif, afektif, faktor-faktor bahan dan persekitaran serta psikomotor. Terdapat pelbagai cara untuk menjalankan kaedah penilaian melalui pemerhatian. Pemerhatian boleh berlaku antara guru dan pelajar atau pelajar dengan pelajar. Maklumat yang diperoleh melalui pemerhatian boleh dilaksanakan dengan menggunakan Senarai Semak, Rekod Anekdot ataupun Rekod Profil.


Pelaksanaan Proses pemerhatian
Terdapat tiga perkara yang perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian iaitu kualiti pemerhatian, bentuk perancangan dan rekod pemerhatian.

1.Kualiti Pemerhatian
Kualiti pemerhatian menjelaskan ciri-ciri seorang guru yang baik dalam membuat pemerhatian supaya pemerhatian yang dilakukan mempunyai kualiti yang tinggi. Ciri yang pertama ialah guru mestilah mempunyai pengetahuan mendalam dalam bidang tugasnya dan prihatin dengan persekitarannya. Hal ini penting agar guru tersebut dapat memberi alasan yang kukuh atau jawapan yang boleh diterima akal ketika disoal mengenai pemberian markah terhadap pelajar. Guru perlu peka terhadap perubahan yang berkaitan dengan bahan dan pembelajaran.
Kepekaan guru akan memberi impak terhadap markah pelajar tersebut. Di samping itu, guru juga mesti yakin dengan keputusan yang dibuat dan keputusan yang diambil terutama sekali terhadap pemberian markah pelajar. Sikap ini amat penting supaya semua individu berpuas hati terhadap markah yang mereka peroleh. Sikap ikhlas dan jujur serta adil dalam membuat keputusan yang diambil terhadap sesuatu perkara merupakan tunjang dalam semua kejayaan. Jika guru tersebut tidak bersikap adil, keadaan akan bertambah teruk dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat diukur dengan tepat.

2. Bentuk Perancangan
Perancangan merupakan perkara yang paling penting dalam menjayakan sesuatu matlamat atau objektif. Oleh itu, penilaian melalui pemerhatian juga mengandungi bentuk perancangan yang tersendidri. Perancangan yang dilakukan mestilah rapi dan tersusun mengenai ujian pemerhatian yang akan dilakukan. Antara perkara yang perlu dirancang secara rapi ialah penyediaan alat yang releven dengan jenis pemerhatian serta menentukan kaedah untuk mentadbirnya.
Selain itu, teknik menganalisis, mentafsir, merekod dan melapor juga perlu ditentukan agar maklumat yang didapati tidak tercicir dan dapat didokumentasikan dengan segera.Merangka tindakan susulan yang akan dijalankan mengikut konsekuan yang dijalankan daripada pemerhatian adalah amat penting bagi membaiki kelemahan dan meningkatkan kualiti pemerhatian yang dilakukan.

3. Merekod Penilaian Pemerhatian
 Rekod pemerhatian harus menggambarkan perubahan tingkahlaku secara tersusun dari segi pendekatan, menajalankan tugas, cara merekod dapatan atau rumusan dan tidakan susulan yang akan diambil.
 Pendekatan merupakan kaedah individu atau berkumpulan semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas.
 Menjalankan tugasan pula membawa maksud cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat .
 Cara merekodkan dapatan dan rumusan mengenai dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul.
 Tindakan susulan pula merupakan rekod tindakkan susulan melalui hasil yang akan dicapai.


JENIS PEMERHATIAN

 Pemerhatian boleh dilakukan mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhatikan atau dinilai.oleh itu, terdapat tiga jenis pemerhatian yang boleh dilakukan oleh guru iaitu memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsian dan tanggapan, memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka dan memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang.
 Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan bermaksud guru tersebut hanya melaporkan apa saja yang dilihat dan tafsiran bukan untuk penilaian semasa tetapi untuk membuat hipotesis yang diperolehi selepas menemu bual individu yang berkenaan. Jenis pemerhatian ini walaupun hanya membuat tafsiran berdasarkan apa yang dilihat tetapi penilaian tidak dibuat secara terus dan markah yang diberikan masih boleh diubah selepas sesi menemu bual dijalankan.
 Jenis yang kedua iaitu memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka bermaksud menilai bukan pada satu aspek sahaja tetapi meliputi aspek kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.
 Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang merupakan penilaian dalam bentuk sekuen iaitu penilaian secara berperingkat. Keadaan ini akan memberi dapatan yang berkesan dan bermakna mengenai perkembangan proses terhadap sesuatu tugasan yang dilaksanakan.

STRATEGI PELAKSANAAN
- Pemerhatian dapat dijalankan mengikut pelbagai strategik yang dirasakan dapat membantu menjayakan pelaksanaan pemerhatian yang dilakukan.

- Antara strategik yang boleh dilaksanakan ialah pelaksanaan secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti atau dirancang, menggunakan senarai semak, melakukantindakkan susulan terhadap hasil pemerhatian, memastikan bahawa jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan, maklum balas mestilah diperolehi daripada guru dan pelajar dan akhir sekali membuat refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian.

FUNGSI PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN.

Guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor, kognitif dan objektif pelajar.
Guru membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan p&p sebagai penyampai maklumat, tutor, pemudah cara dan pendidik.

Sunday, August 16, 2009

Interaksi Minggu Kelima

JENIS PENILAIAN BAHASA

UJIAN FORMATIF
- Penilaian formatif merupakan satu bahan yang dibina oleh guru untuk menguji
sesuatu unit kemahiran atau subkemahiran bahasa yang telah diajar.
- Skop pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan terhad dan tidak luas.
- Penilaian ini dapat dijalankan secara formal dan tidak formal.
- Contoh penilaian secara formal ialah :
ujian yang dikenali sebagai ujian kertas-pensel .

- Ujian ini dijalankan selepas beberapa unit kemahiran selesai diajar.
- Keputusan ujian ini akan dimasukkan dalam borang prestasi dan seterusnya keputusan
tersebut digunakan untuk melaksanakan tindakan susulan sama ada murid tersebut
termasuk dalam kumpulan sederhana, cerdas atau lemah.
- Contoh penilaian secara tidak formal ialah
pemerhatian, bersoaljawab, latihan congkak dan memeriksa hasil kerja murid
melalui aktiviti yang dilaksanakan

- Penilaian ini dijalankan tanpa merancang secara tersusun terlebih dahulu apa yang
hendak diuji.


SUMATIF
- Penilaian sumatif boleh didefinisikan sebagai bahan atau alat ujian yang dibina
oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran yang diajar dalam jangka masa yang
panjang meliputi satu penggal pembelajaran, satu tahun pembelajaran atau satu
tempoh pembelajaran yang telah ditentukan.
- Tujuan penilaian ini diadakan adalah untuk mengesan tahap penguasaan dan pemahaman
murid dalam kelas terhadap unit kemahiran yang telah diajar dan untuk mendapatkan
satu maklumat mengenai tahap perbandingan pencapaian murid antara kelas.
- Penilaian ini dijalankan secara formal dalam bentuk peperiksaan seperti
peperiksaan semester dan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah(UPSR).
- Keputusan ujian yang dijalankan akan direkodkan sebagai bukti terhadap pencapaian
yang dimiliki oleh pelajar.
- Keputusan ini juga akan digunakan untuk menyusunkan kembali murid mengikut tahap
kemampuan mereka.
- Hasil daripada penilaian ini juga dapat membantu guru dalam merancang aktiviti
yang berkesan untuk membantu murid yang lemah bagi membolehkan mereka mendapat
tahap penguasaan yang sama dengan murid yang cerdas.


UJIAN KEFASIHAN
- Ujian ini bertujuan untuk menentukan setakat mana seseorang itu mengetahui dan
menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Ujian ini tidak berdasarkan sesuatu
kandungan atau isi pelajaran tetapi menilai kebolehan umum seseorang terhadap
bahasa yang dipelajari.
- Ujian ini penting untuk mengukur kebolehan berbahasa seseorang.
- Kebolehan berbahasa amat penting bagi memudahkan murid tersebut berkomunikasi
dengan orang lain untuk tujuan kepentingan dirinya mahupun pihak lain.


KEMAJUAN
- Ujian jenis ini adalah ujian ringkas yang dibina oleh guru selepas beberapa
kemahiran dalam sesuatu topik yang telah selesai diajar.
- Hal ini juga dapat membantu guru mengetahui dengan lebih jelas tentang kemajuan
seseorang murid terhadap kemahiran atau topik yang telah diajar.
- Ujian secara tidak formal boleh dijalankan untuk mendapatkan maklumat pencapaian
murid seperti aktiviti soaljawab secara lisan.UJIAN BAKAT
- Ujian jenis ini adalah khusus untuk mengetahui prestasi seseorang murid dalam
pelajaran atau kemahiran bahasa asing yang akan dipelajarinya.
- Ujian ini selalunya melibatkan data-data bahasa yang artifikal iaitu mengandungi
unsur fonetik, tatabahasa, perbendaharaan kata dan sebagainya.
- Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk menilai bakat seseorang ialah :
syarahan, pidato, pantun dan teater pembaca.PENCAPAIAN
- Ujian ini juga bertujuan untuk menentukan setakat mana pelajar telah menguasai
kemahiran, bahan atau isi pelajaran yang telah diajar kepada mereka.
- Ujian ini dijalankan secara formal kerana kemahiran yang diuji adalah luas serta
memerlukan masa yang lama.
- Keputusan ujian ini bukan sahaja direkodkan tetapi keputusan tersebut juga
digunakan menentukan kedudukan murid-murid dalam kumpulan masing-masing.
- Soalan yang diajukan dalam ujian jenis ini mestilah berkaitan dengan isi pelajaran
yang telah diajar sahaja.
- Ia juga bertujuan untuk menentukan penempatan jenis sekolah, jurusan atau kumpulan- kumpulan tertentu murid.
- Dalam pengajaran bahasa, ujian ini diberikan untuk mengasingkan calon-calon
mengikut kebolehan mereka dan ini adalah semata-mata untuk tujuan strategi dan
perancangan pengajaran guru agar lebih berkesan.

Thursday, July 23, 2009

Interaksi Minggu Keempat

Pembinaan Ujian

1. Ujian merupakan asas untuk memperoleh maklumat bagi membuat penilaian mengenai pencapaian murid di dalam bilik darjah.
2. Seharusnya guru perlu memastikan bahawa ujian yang hendak dilaksanakan tersebut benar-benar dapat menguji apa yang diuji dan mestilah tekal.
3. Terdapat beberapa jenis ujian yang dapat digunakan dengan berkesan jika dirancang dan sesuai dengan kemahiran yang hendak diuji.
4. Berikut merupakan jenis ujian iaitu :
o Soalan objektif
o Soalan subjektif

SOALAN OBJEKTIF

Konsep- Merupakan ujian yang memerlukan pilihan jawapan yang paling tepat
- Soalan dapat diperiksa dengan mudah

A. Panduan pembinaan soalan objektif
Jenis item/ soalan
1. Item bebas ( jenis sumbangan )
o Calon teliti soalan dan menuliskan jawapan pada ruang yang disediakan.
 Jenis soalan
 Melengkapkan penyataan

2. Item respon tetap ( objektif pilihan)
o Item salah betul-
 Dua pilihan sama ada betul atau salah
 Setuju atau tidak setuju
 Ya atau tidak

o Item padanan
 Memadankan objek yang berkaitan

o Item aneka pilihan
 Aneka pilihan berbentuk soalan
 Aneka pilihan berbentuk ayat tidak lengkap
 Jenis jawapan terbaik
 Analogi
 Antonim
 Jenis negatif
 Isi tempat kosong
 Jenis cantuman

Prinsip pembinaan soalan/ item
1. Pokok soalan
 Ciri-ciri bahasa mudah- idak menggunakan aras bahasa yang tinggi bagi murid sekolah rendah.
 Bentuk- ditulis dalam ayat soalan / tidak lengkap
 Aras kesukaran mengikut aras JSU
 Kurangkan soalan-soalan yang berbentuk negative- hanya 10% sahaja soalan berbentuk negatif.
 Gambar rajah, carta dan sebagainya perlu disertakan dengan soalan berkaitan.

2. Pilihan jawapan
 Hendaklah ditulis sejajar dengan pokok soalan.
 Contoh; pilihan jawapan mengikut kepanjangan perkataan.
 Jika pilihan jawapan dalam bentuk angka perlu kesemuanya dalam bentuk angka.
 Elakkan perkataan yang berulang dalam pilihan jawapan.
 Pastikan terdapat satu jawapan yang betul.
 Dalam pilihan soalan perlu ada distraktor ( pengganggu )
 Elakkan/ kurangkanpilihan jawapan yang tidak ada jawapan. Contoh : semua di atas.

3. Struktur item/ soalan
 Menggunakan abjad. Contoh ; A,B,C,D
 Menggunakan angka roman. Contoh ; I, II, III, IV

4. Mempunyai bahan rangsangan. Contoh ; gambar rajah.

B. Kelebihan Dan Kelemahan Soalan Objektif

Kelebihan
1. Mudah
 Mudah dalam membina soalan
 Mudah diperiksa
2. Mempunyai ciri kebolehpercayaan- ujian boleh diukur dengan tepat.
3. Dapat menguji banyak topik dalam matapelajaran- luas.
4. Soalan objektif mudah ditafsirkan.
5. Mempunyai nilai diognostik
6. Ciri keobjektifan tinggi


Kelemahan
1. sukar membina item
2. tidak dapat menguji kemahiran menyusun
3. Tidak dapat mengukur keaslian
4. Memakan masa lama untuk membina soalan
5. Calon yang bijak tidak belajar cukup banyak – pelajar bijak boleh membezakan pilihan jawapan yang tepat dengan mudah.


SOALAN SUBJEKTIF

Konsep
- Calon berpeluang menjawab menggunakan ayat sendiri.
- Jawapan dalam bentuk pernggan

A. Panduan pembinaan soalan objektif
Jenis item / soalan
1. Item tindak balas terhad ( struktur )
o Calon menjawab dalam jawapan pendek
o Mengehadkan isi dan bentuk jawapan.

2. Item tindak balas lanjutan ( esei )
o Beri peluang kepada pelajar menulis menggunakan perkataan sendiri
o Kemahiran aras tinggi dapat diuji.

B. Kelebihan dan kelemahan soalan subjektif
Kelebihan
1. Mudah digubal dam menjimatkan masa.
2. Peluang meneka soalan kurang
3. Peluang meniru adalah kurang
4. Sesuai untuk aras kemahiran yang tinggi
Kelemahan
1. Pemeriksaan kertas memerlukan masa yang panjang untuk menyemak
2. Mempunyai kesahan yang rendah
3. Keobjektifan rendah
4. Topik yang hendak diuji terbatas
5. Calon mudah meramal soalan yang dikeluarkan.